gyik

gyik

Mikor lesz az idei évi Vándorgyűlés?
Az eseményre 2021. július 8-9. között kerül sor az online térben, az Országos Széchényi Könyvtárral és az MKE Pest Megyei Szervezetével való szoros szakmai együttműködés keretében a Nemzedékek szolgálatában: 2020-2021: kihívás, kreativitás, könyvtár címmel.

• Hogyan és mikortól lehet regisztrálni az eseményre?
Az 52. Vándorgyűlésre történő részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A regisztráció 2021. június 15-től kezdődően a Vándorgyűlés honlapján található „Regisztráció” menüpontra kattintva érhető el.

• Milyen platformon valósul meg a szakmai rendezvény? Hogyan lehet kapcsolódni hozzá?
Tekintettel a kihívásokkal teli járványügyi helyzetre a két napos konferencia rendhagyó módon ezúttal az online térbe költözik és a Microsoft TEAMS alkalmazáson keresztül válik elérhetővé a regisztrált érdeklődők számára, akik az alkalmazáson keresztül kapcsolódhatnak majd a konferencia teljes programjához. Az alkalmazásról és az eseményhez történő csatlakozásról a hasznos linkek között találhatók lesznek tájékoztatók és leírások. A résztvevők és az előadók számára próba lehetőségeket is biztosítanak majd a szervezők a rendezvény előtt.

• Mire van szükség, hogy részt lehessen venni a Vándorgyűlésen?
A részvételhez nincs másra szükség, mint egy sikeres regisztrációra, a Microsoft TEAMS alkalmazásra és egy olyan alkalmas eszközre, amely stabil internettel rendelkezik.

Hogyan valósul meg az adatok kezelése a rendezvényen?

A Hasznos linkekben megtalálható Adatkezelési tájékoztatóban megadottak alapján.

• Ki vehet részt a Vándorgyűlésen?
A konferencia minden érdeklődő számára nyitott a világ minden pontjáról.

• Mi a Vándorgyűlés 2021-es fő témája?
A Vándorgyűlés témájának meghatározását sajátos módon indokolja, hogy a könyvtárak a legteljesebb mértékben közszolgáltatást nyújtó intézmények, a legmagasabb szinten igyekeznek kielégíteni az állampolgárok igényeit.

A 2021. évi Vándorgyűlés központi gondolata a Nemzedékek szolgálatában: 2020-2021: kihívás, kreativitás, könyvtár lesz. A témaválasztás kettős értelemben is jellemző a könyvtárakra: egyrészt jelzi, hogy a könyvtárak és a könyvtárosok jelentős értékeket őriznek, mondhatni az emberi kultúra összességére kiterjedő érvényességgel, melyeket a változó időben változó módon, a technikai lehetőségeket kihasználva igyekeznek megtartani és rendelkezésre bocsátani. Ez korunk egyik legnagyobb kihívása, hiszen a könyvtárak eredetileg a kézzel írt, majd nyomtatott művek beszerzésére és rendelkezésre bocsátására szerveződtek, helyi érvényességgel – ma viszont a fizikai megőrzésnek számos formája él együtt az elektronikus formátumokkal, különböző adatbázisokban, elektronikus felületeken válik lehetővé a könyvtári dokumentumok igénybevétele; ám ezek a technikai lehetőségek rendkívül gyorsan változnak, átalakulnak, újabb és újabb gépi hátteret, informatikai kompetenciákat igényelnek a rendelkezésre bocsátótól és az igénybevevőtől egyaránt. A könyvtárak tehát akkor szolgálják jól az egymást követő nemzedékeket, ha megbízhatóan tudják őrizni a folyamatosan keletkező, könyvtárakban igénybe vehető dokumentumokat és egyúttal megbízhatóan, sikeresen, a használók érdeklődését és kompetenciáit figyelembe véve, a hozzáférési feltételeket tudatosan fejlesztve tudják az információk legteljesebb és legváltozatosabb körét a használó közönség rendelkezésére bocsátani.

A könyvtáraknak nemcsak az a feladatuk, hogy a különböző generációk sajátos igényeit ki tudják elégíteni, hanem az is, hogy biztosítsák ezeknek a korcsoportoknak a közös élményeket, közös platformokat teremtsenek a generációs együttlétekre – a könyvtári jogszabály tételesen elő is írja a családbarát szolgáltatások nyújtását. E sokrétű, egyre szerteágazóbb feladatrendszer feltérképezése, számbavétele, megoldási javaslatainak megfogalmazása Vándorgyűlésünk egyik fontos célkitűzése.

• Mi alapján kerül kiválasztásra, hogy ki szervezi házigazda intézményként a Vándorgyűlést?
A Vándorgyűlés „vándorló helyszínekkel” történő évenkénti megszervezése nem követ földrajzi rotációs elvet, de a helyszínek változatos felvonultatása tudatos. Az MKE igyekszik minden évben olyan partnerintézményt találni társszervezőként, aki élen jár az innovációban, új szolgáltatások és új kreatív terek jellemzik, megfelelő infrastruktúrával és konferenciaszervezés területén jártas személyzettel rendelkezik. Az az intézmény, amely szeretne a következő esemény házigazdája lenni, annak jeleznie kell szervezői szándékát a Magyar Könyvtárosok Egyesülete (mke@oszk.hu) felé.

• Előadásanyagok elérhetők lesznek?
Az előadások és a szakmai programokról készült videóanyagok a Vándorgyűlés hivatalos honlapján lesznek hozzáférhetők a rendezvény után.

Kérdése lenne? Amennyiben merülnének fel még megválaszolatlan kérdések, úgy kérnénk szépen írjon a szervezőknek a vandorgyules@oszk.hu címre.