Jelentkezés

Jelentkezési lap

A jelentkezés 2021.07.07. 15 óra 30 perckor lezárult. 
Köszönjük az érdeklődést!

Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásom bármikor visszavonhatom az OSZK elérhetőségeinek bármelyikén. Ebben az esetben a Szervező indokolatlan késedelem nélkül intézkedik a személyes adatok helyre nem állítható módon történő törlése iránt. Elfogadom, hogy a hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, az annak visszavonása előtti adatkezelés jogszerűségét.

Tudomásul veszem továbbá, hogy a hozzájárulás visszavonása esetén a visszavonás miatt az OSZK részéről semmilyen hátrányos jogkövetkezmény nem érhet.

Tudomásul veszem továbbá, hogy amennyiben a rendezvény megkezdése előtt vagy a rendezvény folyamán vonom vissza a hozzájárulásomat, úgy az egyenértékű a jelentkezésem visszavonásával, törlésével és ebben az esetben a még hátralevő programokon a részvételem nem biztosított.

Tájékoztatjuk, hogy a rendezvényen és a hozzá kapcsolódó eseményeken fénykép-, hang- és videofelvételek készülnek, amelyek részben vagy egészben nyilvánosságra kerülnek a vándorgyűlés hivatalos honlapján a https://vandorgyules.oszk.hu oldalon.

A rendezvény a Microsoft Teams felületen keresztül kerül megrendezése. A szervezőknek nincs ráhatása az egyes résztvevők informatikai környezetére, vagy az adott résztvevő viselkedésére, ezért az erre visszavezethető bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért, vélt vagy valós sérelemért nem terheli felelősség függetlenül annak informatikai, vagy személyiségi jogi természetétől.

Az Országos Széchényi Könyvtár azt, hogy valaki a tájékoztatás mellett az adott online eseményen megjelenik, résztvevőként a mikrofonját, webkameráját bekapcsolja, egyértelmű ráutaló magatartásként értékeli arra vonatkozóan, hogy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdése szerint hozzájárul a videófelvétel készítéséhez és annak a jelen tájékoztatóban írtak szerinti felhasználásához.